Služby

Balík služieb, ktorý ponúkame našim zákazníkom:

 1. Poradenstvo pri kúpe pozemku, výber vhodnej stavby a návrh riešenia umiestnenia stavby
 2. K dispozícii finančný poradca s možnosťou financovania stavby
 3. Prefinancovanie časti stavby po dobu uvoľnenia finančných prostriedkov od banky ( pri čerpaní hypotéky )
 4. Vypracovanie dispozičného riešenia interiéru aj exteriéru stavby
 5. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vybavenie stavebného povolenia
 6. Inžiniering – vybavenie právoplatného stavebného povolenia a kolaudácie stavby ( legalizácia )
 7. Vypracovanie znaleckého posudku stavby pre čerpanie hypotéky / pre banky
 8. Energetický certifikát pri stavbe holodomu
 9. Samotná realizácia stavby do fázy hrubej stavby, holodomu plus, na kľúč
 10. Možnosť menších zmien počas realizácie stavby
 11. Realizácia voliteľných súčastí stavby ( napr. alarm, kamerový systém, krb, kachle, svetlovod, rekuperácia … )
 12. Realizácia pripojenia stavby na vonkajšie siete, vybudovanie prístupovej komunikácie
 13. Realizácia exteriéru – terénne úpravy, oplotenie, chodníky …
 14. Dodržanie zmluvných podmienok, garancia dohodnutej ceny počas trvania výstavby diela, garancia dodržania termínu odovzdania diela
 15. Samozrejmosťou je záručný aj pozáručný servis

** Projektová dokumentácia pre vybavenie stavebného povolenia obsahuje: 4 paré projektu, architektúru, statiku, zdravotechniku, elektroinštaláciu, požiarnu ochranu, farebnú vizualizáciu stavby ( pohľady ), napojenie stavby na všetky vonkajšie prípojky, umiestnenie stavby na pozemok ( koordinačno situačný plán ), ostatné potrebné podklady
***Inžiniering obsahuje vybavenie právoplatného stavebného povolenia ( poplatky a kolky nie sú súčasťou tejto položky )
***Zameranie a vytýčenie pozemku a stavby geodetom ( nie je súčasťou ponuky ), v prípade ak bude stavba vsadená do svahovitého terénu je potrebný geodetický úkon, ktorý stojí cca 150 € ( súčasťou je aj polohopis a výškopis )

Obsah ponuky stavebného diela:

HRUBÁ STAVBA:

HOLODOM:

DOM NA KĽÚČ:
Volitelné doplnky a stavebné realizácie ( nie sú súčasťou ponukového balíčka ):

Pripojenie stavby na vonkajšie siete ( vypracovanie cenovej ponuky po obhliadke stavebného pozemku ):

Ostatné realizácie:

© 2023 | GDPR | Ochrana osobných údajov | Tvorba webu GFXpulse