Čo ešte obsahuje cenová ponuka

Cenová ponuka obsahuje dole uvedené položky, ktoré sú už súčasťou kalkulácie a sú neoddeliteľnou súčasťou samotnej realizácie stavebného diela.

 1. Stavebný dozor na stavbe vrátane potvrdenia o dozorovaní stavby
 2. Stavbyvedúci – odborný stavebný dohľad na stavbe
 3. Tlaková skúška vodovodných rozvodov a kanalizačnej prípojky
 4. Revízna správa komínovej jednotky a iného vykurovacieho zariadenie ( krb, kachle, kotol na tuhé palivo )
 5. Revízna správa elektroinštalácie a elektrickej prípojky
 6. Revízna správa vykurovania ( elektrika, plyn )
 7. Potvrdenie o likvidácii a separovaní stavebného odpadu ( potrebné ku kolaudácii )
 8. Zápis o tlakovej tesnosti žumpy ( potrebné ku kolaudácii )
 9. Technické, záručné listy, atesty k hlavným stavebným materiálom
 10. Energetický certifikát budovy = platí len pri stavbe HOLODOMu, alebo NA KĽÚČ
 11. Zameranie stavby pred začatím výstavby základovej dosky
 12. Kompletná doprava stavebného materiálu na jednotlivé etapy vrátane vykládky
 13. Doprava, montáž a demontáž stavebného lešenia, podstojkovania, debnenia, šalovania …
 14. Pri stavbe na kľúč upratanie interiéru stavby a jeho príprava do užívania
 15. Dopravné a ubytovacie náklady pracovníkov
 16. Záručné listy – predlžená záruka na strešnú krytinu ( 30 rokov ), okná ( 4 roky ), tepelné čerpadlo ( 5 rokov )
 17. Certifikát kvality stavby ( vystavuje stavebná spoločnosť )
 18. V prípade potreby zabezpečenie elektrického zdroja a technickej vody
 19. Fotodokumentácia priebehu stavby a stavebných činností
 20. Stavebný denník – elektronický, alebo knižná verzia ( podľa potreby )
 21. Poradenstvo pri ďalších terénnych úpravách – záhradná architektúra
 22. Kontrola kvality stavby termokamerou ( interiér, exteriér )
© 2023 | GDPR | Ochrana osobných údajov | Tvorba webu GFXpulse