Hrubá stavba

Stavebné postupy HRUBÁ STAVBA

Dôležité je vedieť, že to, čo hrubá stavba obsahuje.  Všeobecne platí, že sa jedná o stavbu v takom rozsahu, aby do nej nepršalo cez strechu, kedy je stavba stabilná a dokáže čeliť poveternostným podmienkam.

Zakladanie stavby I. ( klasické základy ):

* je vhodné pred zahájením stavby prizvať prútikára a vyznačiť prúdenie spodnej vody ( aj pre prípad hĺbenia budúcej studne )
* základovú dosku je nutné podľa potreby niekoľko dní po realizácii cca 2 krát denne polievať ( aby sa predišlo vytváraniu trhlín )
* v prípade realizácie stavieb v svahovitých a náročných terénoch sa postupuje individuálne podľa aktuálnej projektovej dokumentácie a teda vyššie uvedené postupy nemusia platiť
* v niektorých prípadoch ( podložené statikom ) je potrebné realizovať v základových pásoch plošnú železnú výstuž ( armovacie koše ) zloženú napr. zo strmienok R6-8 a prútov Roxoru R10/12/14

Zakladanie stavby II. na penovom skle REFAGLASS:

Suterén 1PP:

Zakladanie na pilótoch / zemných skrutkách:

Murivová časť variant I. VELOX ( zvislé konštrukcie ):

VELOX štiepkocementová doska WSD 25, 35
a 50
 – podľa ETA-19/0427 so zvýšenou objemovou hmotnosťou a vysokou dynamickou tuhosťou. Rozmer ( dĺžka x šírka ):
   2000 x 500 mm. Oblasť použitia: obvodové a vnútorné steny s vysokými nárokmi na pevnosť a zvukovú izoláciu. Špeciálne vlastnosti: odolná proti hutneniu betónu.
VELOX štiepkocementová dvojvrstvová doska WSC-EPS- plus – štiepkocementová izolačná doska hrúbky 35 mm / tlakom spojená s doskou zo sivého EPS polystyrénu
   s prídavkom grafitu EPS-GW podľa ETA-19/0427. Rozmer ( dĺžka x šírka ): 2000 x 500 mm. Oblasť použitia: obvodové steny s veľmi vysokými nárokmi na tepelnú izoláciu.
   Špeciálne vlastnosti: odolná proti hutneniu betónu, tepelnoizolačná.
VELOX stavebné spony – optimálna antikorózna ochrana vďaka zinkofosfátovanému a kataforicky ponorne lakovanému povrchu.
VELOX okrajové pruhy bez izolácie – z výroby narezané pruhy zo štiepkocementových dosiek VELOX WS 50 podľa ETA-19/0427. Rozmer ( dĺžka x šírka ): 165-500 x 500
   mm. Oblasť použitia: na jednoduché vytvorenie ostení okenných a dverných otvorov a prekladov. Špeciálne vlastnosti:

Murivová časť variant II. ( zvislé konštrukcie ):

* betónový veniec je nutné podľa potreby niekoľko dní po realizácii cca 2 krát denne polievať ( aby sa predišlo vytváraniu trhlín )

Komínový systém:

Dodávka a montáž certifikovaného komínového systému SCHIEDEL Stabil ( na žiadosť možnosť dodania SCHIEDEL Absolut ) priemer 200 mm, výška komínového telesa podľa projektovej dokumentácie. Súčasťou dodávky je aj komínová betónová pätka, ktorá sa realizuje pri zakladaní stavby. Komínová sústava je samostatne stojaca jednotka. Po zhotovení diela sa na záver ošetrí ( oplechuje, izoluje ) nad strešná časť komína podľa presných stavebných postupov a noriem. Súčasťou dodávky je aj revízna správa kominára.

Stropná monolitická doska:

Monolitický armovaný stropný systém pri realizácii betónového stropu ( deka ) = montáž stropu, betonáž, železná výstuž stropu KA 18 4×4 – 200×200, železná výstuž R10/12/14, armovanie, stropné nosníky, stropné vložky, vencový systém súčasť stropu, HELUZ/YTONG 50, betón C 20/25, stropné debnenie, šalovanie, podstojkovanie. Realizácia výlučne podľa PD a statického prepočtu!

Stropná betónová/vložková doska: 

Stropný betónový ( vložkový ) systém PRESCOT, alebo PREMACO pri realizácii betónového stropu ( deka ) = montáž stropu, betonáž, železná výstuž stropu KA 18 4×4 – 200×200, železná výstuž R10, 12, 14, 16, armovanie, stropné nosníky, stropné vložky, vencový systém súčasť stropu, betón C 25/30, stropné debnenie, šalovanie, podstojkovanie. Hrúbka profilu vrátane betonáže min. 25 cm. Vynechaný priestor pre stropný výlez.

Monolitické schodisko:

Medzipodlažné šalované monolitické betónové schodisko s armovanou železnou výstužou R10,12,14, realizácia podľa PD

Oporné stabilizačné múry:

Pri väčších stavbách postup podľa projektovej dokumentácie. Súčasťou realizácii je betonáž základovej škáry/pásu, murovanie opornej steny pomocou DT debniacich tvárnic 30/40 cm, armovanie železnej výstuže vrátane tzv. výstužných košov, samotná betonáž, v prípade potreby vytvorenie zástennej drenážnej sústavy vrátane hydroizolačnej NOPA fólie, ukončenie povrchu steny šalovaným betónovým vencom prípadne prefabrikovanými strieškami.

Strešný komplexný systém I. ( strecha s krytinou ):

Strešný komplexný systém II. ( rovná strecha ):

© 2023 | GDPR | Ochrana osobných údajov | Tvorba webu GFXpulse