Exteriér a prípojky (obsah ponuky)

Zoznam výbavyExteriér a prípojkyStandard
LINE
HOLODOM+
Premium
LINE
NA KĽÚČ
4.1
Prípojky
NN elektrická prípojka – el. certifikovaná rozvodová skriňa určená aj pre HDO, pripojenie na stavbu maximálne do 10 m el. kábel hliníkový AYKY -J 4×16, alebo CYKY 5×10 s ochrannou fóliou, výkopové a zemné práce, realizácia prác, atest a revízna správa potrebné pre legalizáciu pre energetickú spoločnosť. Cenová ponuka obsahuje aj napojenie na bod napojenia max. do 5 m ( el. stĺp. el. hlavná skriňa ) vrátane prípravy napojenia pre miestnu energetickú spoločnosťObjednávka
4.2
Prípojky
Napojenie na miestnu kanalizáciu – kanalizačné potrubie 160, spojovací materiál, technická kanalizačná šachta, tlaková skúška, štrkový ochranný obsyp potrubia, výkopové a zemné práce, realizácia prác napojenia potrubia na stavbu. Ponuka platí iba v prípade ak je kanali začné ukončenie siete vyvedené na stavebnom pozemku, v prípade ak je nutné predlženie siete ( napr. ukončenie je v cestnej komunikácii, alebo je prípojka vzdialená viac ako 10 m od hranice pozemku ).

Žumpa – vodotesná betónová žumpa 12 m3, betónový nadstavec, betónový poklop ( prípadne kovový ), atest vodotesnosti, potvrdenie stavebného dozoru o nepresiakavosti produktu, kanalizačné dopojenie na stavbu PVC 110-160 mm, osadenie žumpy, zemné a výkopové práce, doprava na stavenisko
Objednávka
4.3
Prípojky
Drenáž strešnej plochy – napojenie dažďovej kanalizácie vrátane revíznej šachty 400 mm do vsakovacej jamy, alebo do kanalizačného systému so zabudovaným lapačom nečistôt – kanalizačné potrubie PVC 110 mm, drenážne rozvody, spojovací materiál, lapače nečistôt, vsakovacie jamy 2 x cca 4 m3 vrátane štrkovej výplne a obalu geotextílie 200, výkopové a zemné práce, kamenivo do výplneObjednávka
4.4
Prípojky
Vodovodná prípojka – pripojenie stavby na miestny vodovod – plastová vodomerná šachta VS 1.0 ( 1×1,0+0,25 ), pripojenie šachty na stavbu do 15 m vodovodná hadica PELD 32, ochranný pieskový obsyp hadice, zemné a výkopové práce, certifikačný atest šachty, realizácia prác. Napojenie šachty na hlavný uzáver vody (majetok vodárenskej spoločnosti) nie je obsahom cenovej ponukyObjednávka
4.5
Prípojky
STUDŇA NA KĽÚČ ( max. vzdialenosť od stavby do 10 m ):
– hĺbenie ( vrtanie ) priemer min. 200 mm – max. však do 16 m
– studňové potrubné vedenie 160 mm vrátane rozpaženia
– osadenie plastovej šachty AQUATEC VS 1,4 ( plastová vodomerná šachta vyrobená z prvotriedneho polyetylénu technológiou rotačného odlievania plastov, Ø revízneho otvoru 600 mm, monolitická nádrž bez zvarov a tým 100%-ná vodotesnosť, dlhá životnosť. nízka hmotnosť, jednoduchá manipulácia, uloženie bez obetónovania, iba podsyp, ľahká údržba – hladké steny, uzamykateľný kryt )
– príslušenstvo šachta = uzamykateľný kryt štandard, kovový rebrík, otvory s vtokovými tesneniami DN 32
– ponorné certifikované čerpadlo Sette Quatro II 2/0,55  (3x230V, Hmax – 74m, Qmax – 75l/min, kábel 20 m
– frekvenčný menič – GD 10 ( slúži na vyrovnanie stáleho tlaku vody a obmedzuje kolísanie tlaku v rozvodoch )
– nerezový držiak meniča, tlakový snímač s 5m káblom, 5-cestná tvarovka, manometer, tlakovú nádrž 24l
– skrinka na stenu ( v šachte ) oceľ 30x30x21 cm pre frekvenčný menič IP66 aj pre GD10/SD10
– potrubný filter na vodu 1 ks Aquafilter H10B veľkosť 10° – kartuša so sedimentačnou vložkou ( odstránenie hrubých a časticových nečistôt )
– elektrické pripojenie 230V CYKY 3×2,5 s označením a chráničkou FXP 40/32 husací krk 70 mm, vodotesná zásuvka, pridružený a spojovací el. materiál, pripojovacia vodovodná hadica PE32
– napojenie na vnútorný obehový systém, napojenie studne na stavbu, zemné a výkopové práce, realizácia príslušných prác, montážne práce, podsypový materiál fr. 4-8 pod studňovú šachtu / vyrovnanie
– rozbor vody nie je obsahom cenovej ponuky ( je možné túto činnosť sprostredkovať )
Objednávka
4.6
Prípojky
ČOV – podľa ponuky ( na kľúč ) – ČOV AT 6 AQUA TEC s kompletnou výbavou šachty, dúchadlo EL – S – 60 N, dopravné náklady, vykládka, manipulácia, príslušenstvo a spojovací materiál potrebný pre napojenie ČOV na stavbu prípadne na zbernú nádobu, kanalizačné potrubie s príslušenstvom, kamenivo a štrky fr. 0-63, 32-123 potrebné k vytvoreniu vsakovacej jamy, vrátane dopravy materiálu na stavenisko, príprava podkladu pre umiestnenie ČOV – monolitická betónová platňa ( suchý betón ) hrúbka cca 10 cm vrátane železnej výstuže KH6, súčasťou je aj realizácia diela, sumár celkových prác potrebných k spusteniu ČOV – dohľad pri výkopových prácach, montáž pripojenia ČOV k stavbe a vsakovacej jame, umiestnenie ČOV a príslušenstva, vytvorenie betónovej podesty pre umiestnenie ČOV, ostatná realizácia, regulátor ( spínač ) chodu ČOV, časovať zapínania a vypínania z hľadiska využitia efektivity, šachta na dúchadlo, protokol o komplexnom vyskúšaní, skúška vodotesnosti, vizuálna skúška kompletnosti, funkčná skúška použitých armatúr, skúška rozmerovej presnosti, nasadenie živín ( baktérii ), spustenie ČOV do ostrej prevádzky, zemné a výkopové práce potrebné pre umiestnenie ČOV a napojenie na stavbuObjednávka
4.7
Prípojky
Plynová prípojka vnútorná – výlučne podľa projektovej dokumentácieObjednávka
4.8
Prípojky
Plynová prípojka vonkajšia – výlučne podľa projektovej dokumentácieObjednávka
© 2023 | GDPR | Ochrana osobných údajov | Tvorba webu GFXpulse