ASTRA 15

Obytné miestnosti: 4
Zastavaná plocha vrátane terasy
a vchodovej plošiny: 100m2
Celková úžitková plocha: 85m2
Vonkajšie rozmery bez terasy v m: 10x10m
Rozmery terasy a vchodovej plošiny
(prípadne garážového státia) v m: Bez prístavby
Energetická trieda: A1/A0
Mesačné náklady na energie*: 80€

Cena s DPH pre Vás HOLODOM PLUS
s objektovou zľavou: 78 378 €

Cena s DPH ˝NA KĽÚČ˝ s objektovou
zľavou v prevedení Stavintel ˝ŠTANDARD˝: 86 883 €

Cena projektovej dokumentácie**: od 2000€
Cena inžinieringu ***: od 900€
BEZ PRÍSTAVBY

*cena platná od 01.01.2020 do odvolania

 

 



*Mesačné náklady na energie pri elektrickom vykurovacom systéme FENIX, vrátane ďalších nákladov ( el. spotrebiče, svietenie, TUV, vodné a stočné … ) **Projektová dokumentácia ˝ Na kľúč ˝obsahuje: 5 paré projektu, architektúru, statiku, zdravotechniku, elektroinštaláciu, statiku, farebnú vizualizáciu stavby ( pohľady ), napojenie stavby na všetky vonkajšie prípojky, situačný
***Inžiniering ˝ Na kľúč ˝ obsahuje: vybavenie právoplatného stavebného povolenia, zameranie a vytýčenie pozemku a stavby geodetom,
****TD = terasová betónová plocha s povrchovou úpravou ( cementový poter a príprava pre pokládku dlažby )všetky poplatky spojené s vybavovaním SP,
****TP = prestrešenie terasovej plochy ( TPK – krytina škridla, TPZ – krytina plech ), forma povrchovej úpravy ( TPP – priznané do dreva, TPF – povrchová úprava vo fasáde ako samotná stavbakolaudačné rozhodnutie …
****VD = vchodová betónová plocha s povrchovou úpravou ( cementový poter a príprava pre pokládku dlažby )
****VP = prestrešenie vchodovej plochy ( VPK – krytina škridla, VPZ – krytina plech ), forma povrchovej úpravy ( VPP – priznané do dreva, VPF – povrchová úprava vo fasáde ako samotná stavba
****GS = prestrešenie garážového suchého státia ( GSK – krytina škridla, GSZ – krytina plech ), forma povrchovej úpravy ( GSP – priznané do dreva, GSF – povrchová úprava vo fasáde ako samotná stavba)