Zabezpečíme - inžiniering

 • PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

​RODINNÝ DOM PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE ( ak je potrebné oddelené konanie )

 

 • PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE (KATALÓGOVÝ PROJEKT)

www.domnamieru.sk, www.prodom.sk, www.promiprojekt.sk ( cena od 600-1100eur )

( projekt obsahuje všetky profesie okrem situácie osadenia a prípojok sietí )

 

 • PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE ( ATYPICKÝ PROJEKT )
 1. ARCHITEKTÚRA
 2. STATIKA
 3. POŽIARNA OCHRANA
 4. ELEKTROINŠTALÁCIA
 5. ZDRAVOTECHNIKA
 6. ÚSTREDNÉ KÚRENIE
 7. DOMOVÝ PLYNOVOD

 

 • PROJEKT OSADNIA NA POZEMOK A PRÍPOJOK INŽINIERSKYCH SIETÍ
 1. SITUÁCIA OSADENIA NA POZEMOK
 2. PROJEKT ELEKTRICKEJ NN PRÍPOJKY
 3. PROJEKT VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY
 4. PROJEKT PLYNOVEJ PRÍPOJKY
 5. PROJEKT ŽUMPY
 6. PROJEKT STUDNE
 7. PROJEKT ČOV

 

 • ĎALŠIE ČINNOSTI
 1. VYPRACOVANIE ZNALECKÉHO POSUDKU ( rozostavanej stavby pre hypotekárne úvery )
 2. VYPRACOVANIE ENERGETICKÉHO CERTIFIKÁTU ( ku kolaudácii stavby )
 3. ZABEZPEČENIE VÝKONU STAVEBNÉHO DOZORU ( potvrdenie pre stavebné povolenie )
 4. PORADENSKÁ ČINNOSŤ PRI VÝBERE VHODNÉHO TYPU POZEMKU, RODINNÉHO DOMU
 5. VYPRACOVANIE GEOMETRICKÉHO PLÁNU ( závisí od lokality 250-300eur )
 6. VYPRACOVANIE ZASTAVOVACEJ ŠTUDIE NA LOKALITU
 7. VYPRACOVANIE DOPLNKU ÚZEMNÉHO PLÁNU ( závisí od lokality )

 

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

 • VYBAVENIE ÚZEMNÉHO KONANIA

( zabezpečenie potrebných stanovísk a vybavenie rozhodnutia o umiestnení stavby )

 1. SPRÁVNE POPLATKY ( kataster, správny poplatok stavebný úrad )

 

 • VYBAVENIE VYŇATIA Z PPF ( Pôdneho fondu )
 1. SPRÁVNE POPLATKY ( v intraviláne )
 2. SPRÁVNE POPLATKY ( mimo intravilánu )

 

 • VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

( zabezpečenie potrebných stanovísk, vyjadrení a vybavenie stavebného povolenia )

 1. SPRÁVNE POPLATKY
 2. POPLATKY SPRÁVCOV SIETÍ

 

 • VYBAVENIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA

( zabezpečenie stanovísk, vyjadrení a vybavenie kolaudačného rozhodnutia )

 1. SPRÁVNE POPLATKY
 2. GEOMETRICKÉ ZAMERANIE STAVBY
 3. REVÍZIA ELEKTROINŠTALÁCIE
 4. REVÍZIA ELEKTRICKEJ NN PRÍPOJKY
 5. PREVÍZIA KOMÍNA ( s jedným prieduchom )
 6. REVÍZIA DOMOVÉHO PLYNOVODU
 7. SKÚŠKA VODOTESNOSTI ( ŽUMPA, ČOV )
 8. ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOVY