Stavebná oceľ

Betón je jedným z najbežnejších stavebných materiálov. Má vysokú pevnosť v tlaku, pevnosť v ťahu je však veľmi limitovaná. Na prekonanie tohto obmedzenia sa na spevnenie betónových konštrukcií používa betonárska oceľ. Najčastejšie používaným spevňovací prvkom je oceľová výstuž, ktorá je cenovo efektívnym a účinným riešením spevnenia betónu

 

  • ROXOR

​Betonárska výstuž, betonárska oceľ alebo oceľové prúty, hovorovo roxor sú oceľové tyče obyčajne kruhového prierezu, ktoré sa vkladajú do betónu, s cieľom zvýšiť jeho nosnosť a zlepšiť mechanické vlastnosti. Betón zosilnený výstužami sa označuje ako železobetón. Podmienkou vytvorenia železobetónu je zaistenie súdržnosti medzi výstužou a betónom. Pre zvýšenie súdržnosti sa na betonárskych výstužiach používajú výstupky, ktoré zvyšujú vzájomnú plochu kontaktu betónu a oceľových výstuží.

 
  • KARI SIETE

Betonárska oceľ kari siete, rebrovaná a hladká vo zvitkoch, prútoch, tyčiach. Táto výstuž do betónu – betonárska oceľ je valcovaná za studena z hladkého oceľového drôtu.