Ročné náklady na vykurovanie objektu

POZOR! Ceny v tabuľkách sú orientačné, môžu sa meniť podľa nových taríf.

Rodinný dom podľa spotreby

Klasický dom

Úsporný dom

Nízkoenergetický dom

Pasívny dom

Spotreba energie na vykurovanie za rok

18 000 kWh/m2

*

9 000 kWh/m2

*

5 250 kWh/m2

*

2 250 kWh/m2

**

Náklady na vykurovanie 64 EUR 32 EUR 32 EUR 17 EUR
Spotreba energie na el. spotrebiče za rok

3 500 kWh

***

3 500 kWh

***

3 500 kWh

***

3 500 kWh

**

Náklady na všetky el. spotrebiče za mesiac 55 EUR 55 EUR 55 EUR 26 EUR
Spolu náklady na vykurovanie a el. energiu za mesiac 119 EUR 87 EUR 74 EUR 43 EUR

 

Úspora nákladov na vykurovanie a el. energiu za 10 a 20 rokov

(za predpokladu, že ceny energii nebudú rásť, čo je nereálne !!!)

 

Náklady za 10 rokov 14 310 EUR 10 460 EUR 8 860 EUR 5 140 EUR
Ušetríte za 10 rokov oproti Pasívnemu domu 0 3 720 EUR 5 320 EUR 9 170 EUR

 

Náklady za 20 rokov 28 620 EUR 20 920 EUR 17 720 EUR 10 280 EUR
Ušetríte za 20 rokov oproti Pasívnemu domu 0 7 440 EUR 10 640 EUR 18 340 EUR

 

* pre rodinný dom vykurovaný plynom je sadzba SPP D3 1kWh =0,0427€

** pre pasívny dom, ktorý je vykurovaný elektrinou je znížená dvojtarifná sadzba el. energie VSE pre AKU

Mini je nízka tarifa 20hod. denne za 1kWh /0,0893€, vysoká tarifa je 4hod. denne za 1kWh =0,1643€

*** cena elektriny za 1kWh=0,1892,-€