Zmluvné realizácie 2019

Kolačín IBV Medové lúky I.

 

Kolačín IBV Medové lúky II.

 

Melčice Lieskové IBV II.

 

Melčice Lieskové IBV III.

 

Nozdrkovce TN

 

Nová Dubnica

 

Prečín PB

 

Púchov / Hrabovka

 

Kubrá TN

 

Hatné PB

 

Dolné Kočkovce VI.

 

Lúky pod Makytou

 

Beluša / Podhorie VI.

 

Moštenec IBV PB

 

Praznov PB

 

Belušské Slatiny

 

Streženice PU

 

Kolačín TN

 

Pruské / Bohunice

 

Dohňany III.

             

Trenčianske Jastrabie II.

 

Tuchyňa IL

 

Horovce IL

 

Streženice / Keblie II.