Ostatné služby

Elektro - ostatné služby

 • Alternatívne zdroje energie - Veterné turbíny, solárne panely.
 • Bezpečnostné monitorovanie objektov
 • Elektroinštalácie
 • Dátové rozvody
 • EIB (European Instalation Bus)
 • NIKOBUS

 

 Súčasný rozvoj mikroprocesorovej techniky prenikol aj do elektrických inštalácii, kde umožňuje zásadný prelom v zavedení systémovej inteligentnej elektrickej inštalácie v objektoch budov –inak nazývaný systémové riadenie zariadení budov.

Inštalačný zbernicový systém (EIB) umožňuje:

 • ovládanie osvetlenia (spínanie, stmievanie)
 • ovládať žalúzie
 • ovládať vykurovanie a klimatizáciu (vrátane merania a regulácie)
 • riadiť odber energie
 • zabezpečiť ochranu objektu
 • diaľkové ovládanie a kontrola stavu pomocou internetu alebo telefónu

 

Ďalej ponúkame:

 •  OPaOS A-objekty bez nebezpečenstva výbuchu
 •  OPaOS E1-technické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
 •  Zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov