Naša činnosť

  Stavebniny

 

 Disponujeme s vlastnými stavebninami, ktoré prinášajú hneď niekoľko výhod pre investorov pri realizácii ich stavieb:

 • Pri vypracovaní cenových ponúk zohľadňujeme objektové a množstevné zľavy stavebných materiálov do konečnej ceny
 • Hlavné stavebné materiály nakupujeme priamo u výrobcov a preto dokážeme veľkoobchodné zľavy zohľadniť aj konečnému zákazníkovi
 • S vlastnou dopravou dokážeme stavebný materiál okamžite dopraviť na miesto staveniska bez akéhokoľvek meškania a tým predísť zbytočným prestojom na stavbách
 • Naši zákazníci aj po ukončení stavebného diela nakupujú stavebný materiál automaticky s výhodnými zľavami na neobmedzenú dobu pre vlastnú potrebu

 

Hrubé stavby – stavebná skupina murári

Zakladanie stavieb

- Základy klasické ( parametre pre energeticky úspornú stavbu )

- Zateplené od výkopu ( parametre pre nízkoenergetickú stavbu )

- Na penovom skle ( parametre pre stavbu pasívnych hodnôt )

Murivo

- Obvodové a nosné murivo, nenosné priečky ( stavebný materiál Pórobeton Ostrava )

- Obvodové a nosné murivo nenosné priečky ( stavebný materiál Ytong, Heluz, Porotherm, Termalica ... )

- Komínový systém ˝ na kľúč ˝

 

 

Každý majster ( predák ) stavebnej skupiny má dlhoročnú prax v obore svojho remesla a vlastní CERTIFIKÁT KVALITY, ktorý je dôkazom toho, že pracujeme iba s kvalitnými remeselníkmi.  Naši spolupracovníci sa pravidelne zúčastňujú na školeniach a prednáškach o inováciách stavebných materiálov a stavebných postupov. Disponujeme s dostatočným počtom stavebných skupín na to, aby sme dokázali nastúpiť na stavebnú realizáciu do 14 dní od podpisu zmluvy s investorom. Každú stavebnú činnosť kontroluje a zodpovedá za ňu pridelený stavbyvedúci, v prípade stavby dodávateľsky zabezpečujeme bezodplatne aj stavebný dozor. Našim klientom ponúkame len kvalitne odvedenú prácu s prihliadnutím na dvojitú kontrolu stavebného diela.

 

Strechy – klampiari, pokrývači, tesári

Akákoľvek budova, či už ide o rodinný dom, priemyselnú halu, altánok, alebo pamiatkový objekt, potrebuje mať stabilný a dlhotrvajúci základ zdola, avšak aj zhora. Horným základom vždy bola a bude kvalitná strecha.  Strecha býva vplyvom nepriaznivých poveternostných javov, ale aj mimo nich, najviac namáhanou časťou domu.

Potrebujete dodať novú strechu, alebo vám tečie pod tú starú? Zhotovíme Vám strechu presne podľa Vašich predstáv. Našou špecializáciou je dodávka striech na kľúč, pri čom zabezpečíme kompletnú remeselnú činnosť, počnúc konzultáciou projektu a končiac odovzdaním plne funkčnej strechy investorovi. Taktiež realizujeme aj rekonštrukcie starých striech, ich opravu, alebo výmenu strešného systému, dodávku strešných krytín, strešných okien a ďalších potrebných doplnkov.

Strechu pokojne možno nazvať Vašou aj našou vizitkou pre nasledujúce generácie, preto od nás vždy dostanete poctivú a profesionálne odvedenú prácu s dôrazom na detail, samozrejme v stanovenom termíne

Disponujeme profesionálnym technickým vybavením pre každú spomínanú remeselnú činnosť a výbornými kontaktmi na dodávateľov všetkých strešných materiálov. Naším cieľom je tak v čo najväčšej možnej miere odbremeniť zákazníka od riešenia otázky dodávky materiálu. Doterajší zákazníci oceňujú najmä presné dodržanie termínov ukončenia prác a tiež schopnosť operatívne riešiť vzniknuté technické problémy.

Filozofiou našej firmy je hľadieť do budúcnosti, ale zároveň si vážiť minulosť, preto k inovatívnym remeselným technologickým postupom a materiálom pridávame vekom a skúsenosťou osvedčené techniky „našich otcov“.

NAŠA SKUPINA STRECHÁROV JE ČLENOM CECHU STRECHÁROV SLOVENSKA !

 • Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce
 • Dodávka strešného materiálu Bramac, Mediterran, Tondach, Satjam
 • Zhotovenie altánkov, prístreškov, drevených domčekov

 

Holodom – interiérové remeslá, exteriér

Stavebné činnosti ako realizácia vodovodných a elektroinštalačných rozvodov, montáž kúrenia a vykurovacích telies, plynové prípojky, kanalizačné prípojky vykonávajú len certifikovaný montážnici s potrebnými oprávneniami. Každá dodávka sieťových realizácii je podložená revíznou správou a tlakovou skúškou. Siete realizujeme pomocou kvalitných produktov popredných svetových výrobcov. Každá realizovaná sieť je po nasadení dôkladne prekontrolovaná meracími prístrojmi a zákazník dostáva správu o tomto meraní.

 

 

 

Sadrokartón v súčasnosti nachádza čoraz širšie uplatnenie v modernej stavebnej výrobe hlavne pri rekonštrukciách, novostavbách, pri výstavbe podkroví. Tieto technológie vylučujú takmer všetky "mokré" procesy a sú cenovo prijateľné pre investora stavby. Z SDK je možné vytvárať rôzne konštrukcie v interiéroch podľa požadovaného dispozičného riešenia.

Elektroinštalácia

 • Rozvody vnútorných elektrických vedení
 • Rozvody SAT, internet, TV
 • Elektrické napojenie stavby na rozvodovú skriňu NN

Vodoinštalácia

 • Rozvody vodovodných potrubí a kanalizácie
 • Napojenie stavby na miestny vodovod prípadne studňu, napojenie na miestnu kanalizáciu, septik, ČOV

Kúrenie

 • Podlahové elektrické odporové vykurovanie WARMUP
 • Podlahové teplovodné vykurovanie, kotly – plynové, na tuhé palivo, elektrické

Omietky 

 • Ručne spracované vápenno cementové omietky BASF
 • Strojové sadrové omietky BAUMIT

Stropný systém – montáž a dodávka

 • sadrokartónových podhľadov a priečok
 • sadrokartónových obkladov podkroví
 • frézovanie hrán sadrokartónu
 • sadrokartónové podhľady

Izolácie

 • Izolácia stropov, krovov - izolačné pásy zo sklenej vlny s jednostranným polepom zo skleného vlákna určené na tepelnú a akustickú izoláciu šikmých striech, podkroví, deliacich priečok a ľahkých sendvičových konštrukcií, stropov alebo ľahkých podláh (nezaťažená podlaha – izolácia je vložená medzi nosné trámy).

Stropná izolácia – striekaná izolačná pena

 • Izolácia podlahovej plochy - penový polystyrén určený na tepelné izolácie plochých striech a podláh s bežným / vysokým zaťažením.
 • Hydroizolácia podlahovej plochy - oxidovaný asfaltový hydroizolačný pás vhodný na použitie vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech a v systémoch spodných stavieb ako pás proti vlhkosti typ A.

Podlahy

 • Anhydridový samonivelačný poter - Anhydrid je tekutá zmes na báze sadrového spojiva, plniva frakcie 0-4 mm a zušľachtených prímesou zlepšujúce spracovateľnosť

Interieristi – obkladač, stolár, krby

 • obkladačské práce -sanita, WC, keramické podlahy a obklady
 • krbové vykurovacie teleso, krb ˝ na kľúč ˝
 • pokládka laminátových podláh a prechodových líšt
 • zhotovenie kuchynskej linky, interiérových dverí z masívneho dreva

Exteriér, fasáda 

 • Fasádna izolácia EPS F, Nobasil FKD-S
 • Fasádna silikónová omietka BASF
 • Soklová mramorová omietka – marmolit BASF
 • Úprava terénu
 • Zhotovenie chodníkov, palisád, obrubníkov
 • Stavba murovaných a skladaných oplotení, pletivových ohrád
 • Výstavba tvárnicových oplotení
 • Záhradná architektúra
 • Komplexné terénne úpravy – priestorové záhradné riešenia