Lednické Rovné - murovaná hrubá stavba - pokračovanie stavby 2 NP na existujúcich základoch