CENOVÁ PONUKA OBSAHUJE

Cenová ponuka obsahuje dole uvedené položky, ktoré sú už súčasťou kalkulácie a sú neoddeliteľnou súčasťou samotnej realizácie stavebného diela.
*Uvedené položky sú paušálne a klient nedopláca žiadne ďalšie finančné prostriedky

5.1 Stavebný dozor na stavbe vrátane potvrdenia o dozorovaní stavby
5.2 Stavbyvedúci – odborný stavebný dohľad na stavbe
5.3 Tlaková skúška vodovodných rozvodov a kanalizačnej prípojky
5.4 Revízna správa komínovej jednotky a iného vykurovacieho zariadenie ( krb )
5.5 Revízna správa elektroinštalácie a elektrickej prípojky
5.6 Revízna správa vykurovania ( elektrika, plyn )
5.7 Potvrdenie o likvidácii stavebného odpadu ( potrebné ku kolaudácii )
5.8 Zápis o tlakovej tesnosti žumpy ( potrebné ku kolaudácii )
5.9 Technické, záručné listy, atesty k hlavným stavebným materiálom
5.10 Energetický certifikát budovy = platí len pri stavbe HOKLODOM, alebo NA KĽÚČ !
5.11 Zameranie stavby pred začatím výstavby základovej dosky
5.12 Kompletná doprava stavebného materiálu na jednotlivé etapy vrátane vykládky
5.13 Doprava, montáž a demontáž stavebného lešenia, podstojkovania, debnenia, šalovania …
5.14 Pri stavbe na kľúč upratanie interiéru stavby a jeho príprava do užívania
5.15 Dopravné a ubytovacie náklady pracovníkov
5.16 Záručné listy – predlžená záruka na strešnú krytinu ( 30 rokov ) a okná ( 4 roky )
5.17 Certifikát kvality stavby ( vystavuje stavebná spoločnosť )
5.18 V prípade potreby zabezpečenie elektrického zdroja a technickej vody
5.19 Fotodokumentácia priebehu stavby a stavebných činností
5.20 Stavebný denník – elektronický, alebo knižná verzia ( podľa potreby )
5.21 Poradenstvo pri ďalších terénnych úpravách – záhradná architektúra


* v prípade žiadosti klienta o kombináciu stavebných prvkov, prípadne voľby iných alternatívnych možností ( napr. zmena dodávateľa keramických dlažieb,  interiérových dverí, podlahových krytín … ), môže táto skutočnosť ovplyvniť konečnú cenu daného diela
* základné farby strešných krytín bez príplatku sú čierna, hnedá, tehlovo červená
* výber materiálov ako napr. dlažba, laminátová podlaha, vane, umývadlá, armatúry, interiérové dvere prebieha osobnou návštevou klienta u nášho dodávateľa RIVAN Púchov , kde Vám pripravíme aj vizualizáciu sanity
* na žiadosť klienta možnosť kombinácie doplnkov vybavenia za doplatok