Izolácia

Správny výber izolácie

Pri výbere izolácie je potrebné postupovať z rozvahou. Najdôležitejšie je ujasniť si, aký na aký účel bude izolácia použitá. Pôjde iba o zabráneniu únikom tepla, alebo tiež o zlepšenie akustiky či požiarnej bezpečnosti? Akým podmienkach bude izolácia vystavená?. Pôjde iba o výplňovú „hmotu“, alebo musí napr. niesť celú váhu podlahy?

Pre jednoduchosť a pomoc pri výbere vhodných materiálov ponúkame nasledovný dotazník. Konkrétne výrobky rozdelené podľa jednotlivých aplikácii nájdete v produktovom selektore tejto stránky.

 

  • Dôležitá je tepelno izolačná schopnosť
 

Pri požiadavke na tepelno izolačnú schopnosť je dôležité sledovat dva parametre, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ a tepelný odpor R.  Zvýšenie tepelného odporu dosiahneme výberom produktu s nižším súčiniteľom tepelnej vodivosti λ a zvýšením hrúbky tepelnej izolácie. Čím je tepelný odpor zvolenej hrúbky izolácie vyšší, tým lepšie tepelne  izoluje.

 

  • Dôležitá je akustika
 

Odporúčame vyberať z izolácii so sklených a kamenných vlákien, v prípade krokového útlmu podláh sú vhodné aj špeciálne elastifikované podlahové polystyrény.

 

  • Dôležitá je požiarna bezpečnosť
 

V tomto prípade odporúčame použitie izolácií zo sklenej a kamennej vlny, pri vyšších nárokoch na požiarnu odolnosť najma izolanty z kamennej vlny s vyššou objemovou hmotnosťou. V niektorých prípadoch je možnépoužitie kombinácie polystyrénu a jamennejvlny, napr. v prípade plochých striech s požiadavkou na 30min. odolnosť ISOVER SG COMBI ROOF, v prípade fasád ISOVER TWINNER.

 

 

  • Izolácia bude zaťažená (podlahy, strechy)
 

V podlahách je možné použitie expandovaného polystyrénu alebo minerálnejvlny (tvrdenej). Pri väčšom plánovanom zaťažení je vhodnejší expandovaný polystyrén (ISOVER eps 100S, 150S a 200S), pre extrémne zaťaženie odporúčame použitie extrudovaného polystyrénu Styrodur C.

 

  • Izolácia bude vo vlhkom prostredí
  Vo väčšine prípadov môžeme použiť ISOVER eps PERIMETER alebo SOKLOVÁ DOSKA. Pri veľkej vlhkosti a tlaku na izoláciu použijeme Styrodur C, ktorý má nasiakavosť najmenšiu.