Považská Bystrica / D. Lieskov - hrubá stavba PÓROBETON Ostrava