AKCIA 2020 ASTRA 15

Obytné miestnosti: 4
Zastavaná plocha vrátane terasy
a vchodovej plošiny: 100m2
Celková úžitková plocha: 85m2
Vonkajšie rozmery bez terasy v m: 10x10m
Rozmery terasy a vchodovej plošiny
(prípadne garážového státia) v m: Bez prístavby
Energetická trieda: A1/A0
Mesačné náklady na energie*: 80€

Cena s DPH pre Vás HOLODOM PLUS
s objektovou zľavou: 78 378 €

Cena s DPH ˝NA KĽÚČ˝ s objektovou
zľavou v prevedení Stavintel ˝ŠTANDARD˝: 86 883 €

Cena projektovej dokumentácie**: od 2000€
Cena inžinieringu ***: od 900€


*Mesačné náklady na energie pri elektrickom vykurovacom systéme FENIX, vrátane ďalších nákladov ( el. spotrebiče, svietenie, TUV, vodné a stočné … )
**Projektová dokumentácia ˝ Na kľúč ˝obsahuje: 5 paré projektu, architektúru, statiku, zdravotechniku, elektroinštaláciu, statiku, farebnú vizualizáciu stavby ( pohľady ), napojenie stavby na všetky vonkajšie prípojky, situačný
***Inžiniering ˝ Na kľúč ˝ obsahuje: vybavenie právoplatného stavebného povolenia, zameranie a vytýčenie pozemku a stavby geodetom,
****TD = terasová betónová plocha s povrchovou úpravou ( cementový poter a príprava pre pokládku dlažby )všetky poplatky spojené s vybavovaním SP,
****TP = prestrešenie terasovej plochy ( TPK – krytina škridla, TPZ – krytina plech ), forma povrchovej úpravy ( TPP – priznané do dreva, TPF – povrchová úprava vo fasáde ako samotná stavbakolaudačné rozhodnutie …
****VD = vchodová betónová plocha s povrchovou úpravou ( cementový poter a príprava pre pokládku dlažby )
****VP = prestrešenie vchodovej plochy ( VPK – krytina škridla, VPZ – krytina plech ), forma povrchovej úpravy ( VPP – priznané do dreva, VPF – povrchová úprava vo fasáde ako samotná stavba
****GS = prestrešenie garážového suchého státia ( GSK – krytina škridla, GSZ – krytina plech ), forma povrchovej úpravy ( GSP – priznané do dreva, GSF – povrchová úprava vo fasáde ako samotná stavba)

Kamenný koberec

Kamenný koberec na vodorovné a zvislé plochy Kamenný koberec je prvotriedna úprava betónových povrchov s prírodným vzhľadom. Materiál je zmesou epoxidov a prírodného kameniva rôznej zrnitosti a farieb, nanášaný vo vrstve od 5 mm. Nenáročná údržba, vodopriepustnosť, mrazuvzdornosť a protišmykový povrch z neho robia ideálnu dizajnovú a funkčnú voľbu pre úpravu povrchov v interiéry alebo v exteriéri. Kamenný koberec je obľúbený na úpravy plôch okolo bazénov, schodiská, terasy, chodníky a iné plochy. Množstvo farebných odtieňov a veľkostí kameniva umožnia vytvoriť povrch presne podľa vašich predstáv.

 • mrazuvzdorný
 • vodopriepustný
 • povrch bez škár
 • protišmykový povrch
 • nenáročná údržba
 • prírodný vzhľad

PREVEDENIE EXTERIÉR – VODO PRIEPUSTNÁ VRSTVA

Kamenný koberec v exteriéry má viacero výhod. Nakoľko sa jedná o otvorenú štruktúru tak sa na povrchu netvoria kaluže pretože voda pomedzi kamene vteká na podklad a odteká po podklade. Tak isto v zimnom období sa nestane, že by zostala voda uzavretá ale pri premene na lad pri zväčšovaní objemu sa vytlačí pomedzi pory na povrch a neodskočí ako dlažba. Povrch je čiastočne protišmykový, ale v prípade potreby je možná aj realizácia úplného proti-šmyku.

PREVEDENIE INTERIÉR – VODO NEPRIEPUSTNÁ VRSTVA

Kamenný koberec v interiéri sa vzhľadom na údržbu prevádza v dvoch variantách. Bud z čiastočne uzatvorenou štruktúrou, kde sa použije väčšia dávka epoxidovej živice, pričom výhodou je netvoriace sa chumáče prachu čo ocenia hlavne alergici. Prach a drobná špina sa usadia v póroch kamenného koberca, ktoré sa potom jednoducho vysajú vysávačom alebo parným čističom. Druhá varianta je úplne uzatvorená štruktúra takzvaným pečatením a podlaha sa tak stáva úplne vode nepriepustná.

 

STENOVÝ SYSTÉM

Ako novinku sme pre Vás pripravili kamenný koberec na zvislé plochy, bez nutnosti debnenia a pomocnej fixácie. Aplikuje sa nerezovým hladítkom ako dizajnová omietka s vysokou odolnosťou voči vode. Je použiteľný v sprchových kútoch, na zásteny v kuchyni alebo rôzne iné dekorácie.

 

 

 

Fúkaná izolácia

História PUR peny

Výroba siaha až na počiatok minulého storočia. Otto Bayer Nemecký chemik na konci tridsiatich rokov vyvinul polyuretán a odcestoval do Ameriky, kde ho dofinalizoval s Davidom Eynonom a spolu uzrelo svetlo sveta ich prvé dielo. Pretože prebiehala vojna polyuretán bol postavený mimo civilný sektor. Zabudnuté dielo oddychovalo až do roku 1963 kedy Fred Gusmer postavil prvý stroj na striekaný polyuretán. Odvtedy prešiel vývojom a dnes ho máme aj na Slovenskom trhu. Striekaná izolácia sa tak dostala do domácností Slovenských staviteľov a stavebníkov.

Vlastnosti

Striekaná izolácia a jej vlastnosti v oblasti zateplenia sú jedinečné. Aplikácia striekaním zabezpečuje dokonalé spojenie s povrchom. Nehrozí vznikanie tepelných mostov ako je to pri nedokonalom prekrývaní vláknitej izolácie. Taktiež je odolná voči hlodavcom. Na rozdiel od iných izolačných materiálov je pena stála. Udržuje si rovnaký objem a nezmršťuje sa. Proces aplikácie je veľmi rýchly, pretože striekaná izolácia nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu. Jediné čo na stavbe potrebujete mať je 380V elektrická prípojka.

Využitie

Využitie striekanej izolácie je všestranné. Môžete ju použiť na izoláciu interiéru, exteriéru alebo strechy. Penu delíme podľa jej štruktúry na mäkkú alebo tvrdú. Mäkká pena sa využíva v interiéroch, má otvorenú bunkovú štruktúru a dobre prepúšťa vzdušnú vlhkosť. Tvrdá pena má uzavretú bunkovú štruktúru a jej využitie je hlavne v exteriéroch aj ako hydroizolácia. So striekanou izoláciou môžete zaizolovať čokoľvek. Výborne vyplní rohy pri izolácií podkrovia, krovu alebo stropov. Pena sa dostane všade aj medzi steny. Využiť ju môžete na izoláciu základov, fasád, ako podklad pod poter alebo vykurovanie, prípadne na pochôdzne strechy a haly. Je ideálnym riešením pre zateplenie plechových striech, pretože funguje ako zvukový izolant. Navyše šetríte životné prostredie. Striekaná izolácia je ekologická. Nemá dopad na ozónovú vrstvu.

Mäkká pena

Keďže interiér potrebuje dýchať, používa sa v ňom mäkká pena s otvorenou bunkovou štruktúrou. Vlhkosť pohlcuje a taktiež ju dokonale odvádza, čo zabraňuje tvorbe plesní. Výhodou je aj nízka objemová hmotnosť, ktorá nezaťažuje konštrukcie.

Viac informácií v letáku na stiahnutie Fúkaná izolácia PUREX

Domové čistiarne odpadových vôd

Balené domové čistiarne odpadových vôd typového radu AT 6 až AT 20 slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov, obytných budov, skupín domov a zo zdrojov odpadových vôd, kde sa produkuje splašková odpadová voda (napr. ubytovacie zariadenia, reštaurácie, školy, rekreačné zariadenia, výrobne a pod.).

Vyčistenú odpadovú vodu je ďalej možné vypustiť do povrchových alebo podzemných vôd, resp. ju recyklovať využitím na zavlažovanie trávnikov a okrasnej zelene, alebo ju po filtrácii použiť v toaletných splachovačoch. V zmysle požiadaviek zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a v zmysle požiadaviek Európskej normy EN 12566-3 bol výrobok podrobený preukazovaniu zhody, ktoré pozostávalo z dlhodobého testu účinnosti čistenia vykonaného Prüfinstitut für Abwasertechnik, Aachen, Nemecko a ďalších testov vykonaných Technickým a skúšobným ústavom stavebným, NO 1301. Po ukončení preukazovania zhody, vykonaní počiatočných skúšok typu a zavedení vnútropodnikovej kontroly výrobne výrobca vydal ES vyhlásenie o parametroch, ktoré je plne v súlade s legislatívou EU. Ukončenie uvedeného procesu oprávňuje výrobcu označovať svoje výrobky značkou zhody.

Základný popis

ČOV tvorí celoplastový reaktor s vnútornou technologickou vostavbou. Maximálne dosiahnuteľný čistiaci efekt je založený na využití technológie nízkozaťažovanej aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu. ČOV AT je zakrytá uzamykateľným krytom. V ČOV AT je použitý dlhoročne osvedčený systém kontinuálneho biologického čistenia odpadových vôd inovovaný na základe úžitkového vzoru s integrovanou akumuláciou nárazovo pritekajúcich vôd a vnútorným usporiadaním reaktora s medzinárodne patentovanou technológiou „Vertical Flow Labyrinth – VFL®“ (tzv. vertikálne pretekaný labyrint), čím je zabezpečená veľmi vysoká kvalita vyčistenej vody a tiež nízke prevádzkové náklady. Dodávka ČOV typu AT sa uskutočňuje na základe záväznej objednávky, pričom platobné a dodacie podmienky sú predmetom vzájomnej dohody medzi objednávateľom a dodávateľom.

Viac informácií v letáku na stiahnutie AquaTec

Penové sklo

Zakladanie stavieb rodinných domov na penovom skle s tepelne izolovanou základovou doskou s rozptýlenou výstužou predstavuje v súčasnosti modernú, progresívnu, časovo, rozsahom prác, ekológiou a ekonomikou špičkovú stavebnú technológiu.

Hlavné benefity takto zhotovených základov sú:

 • vysoká pevnosť, stabilita a kvalita základovej dosky
 • základy domu bez tepelných mostov
 • úspory času pri realizácii
 • úspory nákladov na realizáciu
 • sekundárne, ale nie zanedbateľné úspory na energiách počas celej životnosti domu
 • Okrem prínosov individuálnych sú aj prínosy globálne – použité materiály obsahujú malé množstvo tzv. “šedej” alebo zabudovanej energie, a teda menšou spotrebou energií pri prevádzke domu menej zaťažujeme prírodu a životné prostredie.

Čítať viac o základoch na penovom skle >>>

Fenix – vykurovanie

Obchodná skupina Fenix vznikla v roku 1990 ako jedna z prvých súkromných spoločností v Českej republike. Zakladajúcim členom bola výrobna spoločnosť FENIX s.r.o. a prvými produktami, ktoré spoločnosť vyrábala, boli úspešne predávané elektrické sálavé vykurovacie panely ECOSUN.

S nárastom dopytu po týchto produktoch nasledovali elektrické konvektory ECOFLEX, vykurovacie vodiče a rohože ECOFLOOR a vykurovacie fólie ECOFILM, vrátane regulácie vykurovacích systémov a širokej škály doplnkových produktov. Dynamický rast vyžadoval rozšírenie štruktúry spoločnosti a z dôvodu zachovania maximálnej flexibility bola zvolená forma holdingovej spoločnosti, s jednotlivými a nezávislými členmi. V súčasnej dobe je holding tvorení niekoľkými výrobno-obchodnými spoločnosťami a je jedným z najväčších výrobcov plošných elektrických vykurovacích systémov – svoje výrobky vyvážajú už do viac ako 50 krajín, ležiacich na 4 svetových kontinentoch. Spoločnosť FENIX je po celú dobu svojej existencie výhradne českou spoločnosťou, bez akejkoľvek zahraničnej účasti, do svojej štruktúry však má začlenené už niekoľko spoločností so sídlom mimo územia Českej republiky. Od roku 1997 je výrobná spoločnosť FENIX s.r.o. držiteľom certifikátu pre Systém managmentu kvality ISO, ktorý je v pravidelných trojročných cykloch úspešne obhajovaný. Posledný recerfikačný audit prebehol v 2012 podľa požiadavky normy ISO 9001:2008, na jeho základe bol vydaný nový certifikát.

FENIX katalog 2019