Architektúra

Každá budova, ktorú vidíte – dom, škola, polyfunkčné centrum či priemyselná budova– bola navrhnutá nejakým architektom (slovo architekt pochádza z gréckeho slova „architekton“, čo znamená – staviteľ, remeselník). Úlohou architekta je navrhovanie a stavanie objektov, ktoré sú atraktívne, funkčné a pohodlné. Architektúra je umenie stavať. Architektonické štýly sa v priebehu storočí menili a v jednotlivých kultúrach líšili, takže nám môžu veľa povedať o ľuďoch. Keby sme chceli postaviť dom, mali by sme sa obrátiť na architekta a dať mu jasné a presné informácie, čo od neho požadujeme. Architekt sa musí dozvedieť, na čo sa dom bude používať, koľko ľudí ho bude obývať, z akého materiálu by mal byť postavený a koľko peňazí by malo byť na stavbu použitých. Dobrý architekt pri projektovaní dbá na to, aby nová stavba bola v súlade s okolitou krajinou a stavbami. Potom ukáže zákazníkove svoje nákresy a plány. Po schválení plánov sa práce na novej stavbe môžu začať.

Projektanti  -Keď sa už rozhodnete pre rodinný dom, asi vás budú zaujímať projekty rodinných domov. V tejto oblasti je pomerne široká ponuka riešení. Projekty rodinných domov môžete získať doslova ušité na mieru s architektom. Svojim zákazníkom ponúkame najmä služby v oblasti projektovania rodinných domov, polyfunkčných centier............. .

 Nedívajte sa na projekt domu len cez najnižšiu cenu. Rodinný dom je investícia na roky, v našich končinách často aj na celý život. Vieme Vám poskytnúť projektanta na celom uzemí Slovenska...