Stavba na kľúč obsahuje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stupeň výstavby rodinných domov

Cenník platný od 01.02.2018 !

POZOR !

Naše stavby splňajú normalizované hodnotenia energetickej náročnosti budov realizované od 1. januára 2016.

Na Slovensku platí od 01.01.2016 nová tepelnotechnická norma, ktorá sprísňuje požiadavky na izolácie stavieb 

Nová norma (STN 730540-2:2013)

Nová norma (STN 730540-2:2013) sa vzťahuje na projektovú dokumentáciu, projektové a normalizované hodnotenia energetickej náročnosti budov, ktoré boli spracované po 1. januári 2013. Kým v doterajšej norme sa hovorilo len o minimálnych a odporúčaných tepelnotechnických parametroch stavebných konštrukcií obnovovaných budov a novostavieb, aktuálne platná norma upravuje okrem minimálnych a normalizovaných (požadovaných) hodnôt aj záväzok európskej smernice. Nároky na budovy realizované od 1. januára 2015 sú v norme označené ako odporúčané a požiadavky na budovy realizované po roku 2020 sú stanovené ako cieľové odporúčané. Po 1. januári 2015 budú teda u nás pri tepelnej ochrane budov platiť sprísnené požiadavky a normalizovanými sa stanú hodnoty, ktoré sú v súčasnosti odporúčané a platia pre ultranízkoenergetické budovy, a po roku 2020 hodnoty, ktoré v súčasnosti platia v prípade objektov s takmer nulovou spotrebou energie. Projektant je pritom povinný splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby.

 

  Zoznam výbavy Standard LINE Premium LINE

Hodnota

1 HS - HRUBÁ STAVBA      
1.1 projektová dokumentáciapríprava pre zahájenie vypracovania projektovej dokumentácie ( pôdorys budúcej stavby, situácia umiestnenia stavby ) na schválenie pre klienta, obhliadka stavebného pozemku, obhliadka referenčnej stavby, vypracovanie cenovej ponuky
 •  
 •  

 

1.2

projektová dokumentácia - projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt

- časž 1 architektúra a vizualizácia stavby

 

 •  

 

1.3

projektová dokumentácia - projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt

- časž 2 elektroinštalácia, zdravotechnika, statika, požiarna ochrana

 
 •  

 

1.4

projektová dokumentácia - projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt

- časž 3 pripojenie stavby na vonkajšie siete = elektrická prípojka, miestny vodovod, kanalizácia, septik, studňa

 
 •  

 

1.5 inžiniering - vybavenie stavebného povolenia ( územné a stavebné konanie ) a kolaudačného rozhodnutia ( legalizácia stavby )  
 •  
 
1.6

energetický certifikát budovy - potrebný doklad ku kolaudácii stavby 

POZOR  platí len v prípade realizácie stavby na kľúč

 •  
 •  

 

1.7

stavebná dokumentácia - východisková správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia, správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu, zápis o tlakovej skúške vykurovacieho systému a zápis o vykurovacej skúške vykurovacieho systému, zápis o vykonanej skúške tesnosti žumpy, revízna správa elektrická prípojka, doklad o preskúšaní komína, tlaková skúška obehu vody, potvrdenie o likvidácii stavebného odpadu, certifikáty k hlavným stavebným materiálom, potvrdenie zhotoviteľa stavby, alebo stavebného dozoru, že stavba bola zhotovená
v súlade so SP a je bez závad

 •  
 •  

 

1.8

zakladanie stavby - výkop hĺbka min. 1m, šírka 0,6m, železná výstuž základovej pätky a základovej dosky, štrkové lôžko pod základovú dosku, inštalácia uzemňovacieho vedenia spodnej stavby, inštalácia elektrickej káblovej chráničky, inštalácia potrubia pre prívod vody, zateplenie soklovej časti XPS 50,  odvetranie základového pásu ( použitie NOPOVÁ FÓLIA ), vystužená základová pätka pod vonkajšie nosné stĺpy a komínový systém

 •  
 •  

 

1.9

zakladanie stavby - zateplené od výkopu EPS 50 + XPS 50 + zvislá hydroizolácia mopa, 4 rady DT 40 vrátane vodorovnej a zvislej železnej výstuže

 
 •  

 

1.10

zakladanie stavby - základy na penovom skle, platí pre všetky prízemné stavby NOVÉ !

 

 •  

 

1.11

zakladanie stavby - ležatá kanalizácia ( podľa projektovej dokumentácie ), spodné uzemnenie stavby, 2x príprava pre vodovodnú prípojku, chránička pre elektrickú prípojku

 •  
 •  

 

1.12

schodisko - železobetónové ( platí v prípade viacpodlažnej stavby )

 •  
 •  

 

1.13 vstupná schodová plošina - betónová plocha cca 2 - 3 m2 s prestrešením, platí pre všetky stavby
 •  
 •  

 

1.14

terasa - betónová plocha cca 15 m2  s prestrešením ( pergola škrídľa, alebo plech )

POZOR ! neplatí pre GRAND 1, SQUARE 1, GRAND 2 ( možné za príplatok ! )

 •  
 •  

 

1.15

nosné vonkajšie stĺpové konštrukcie - realizácia, betonáž + železná výstuž ( 25 x 25 cm )

 •  
 •  

 

1.16

hydroizolácia - oxidovaný hydroizolačný asfaltový pás pod obvodové, nosné murivo a nenosné priečky natavením lepenky HYDROBIT V60-S35 - 2 vrstvy a penetrácia SIGA

 •  
 •  

 

1.17

murivo - obvodové murivo YTONG Standard 300 PDK  ( P 2-400 ) R = 3,00

hrubá výška obvodového muriva je 2,75 m, čistá vnútorná svetlá výška je minimálne 2,50 m

 •  
 •  

 

1.18 murivo - preklady YTONG nosné a nenosné, vencový betónový monolitický systém so železnou výstužou
 •  
 •  

 

1.19

murivo - nosné priečky YTONG Univerzal 250 PDK ( P 3,5 ), R = 2,27

 •  
 •  

 

1.20

murivo - nenosné priečky YTONG Klasik 125, 150,  200 ( P 2-500 )

 •  
 •  

 

1.21 vonkajšie oporné stĺpy - nosné stĺpové konštrukcie ( prestrešenie terasa, vchodová plošina )
 •  
 •  

 

1.22

strop - stropná konštrukcia 1 NP trámová

 •  
 •  
 
1.23

strop - stropná konštrukcia 1 NP samonosná pochôdzna EKOSTYREN hrúbka 7 cm

* Položka za príplatok 1 m2 = 28,- EUR

 
 •  
 
1.24

strop - stropná konštrukcia 1 NP filigránový systém PRESDO, PREMOS

 
 •  

 

1.25

strop - stropná konštrukcia pri viac podlažných stavbách, keramický samonosný pochôdzny systém nosník + vložka PREMAC stropný systém PREMACO EN

Stropné systémy PREMACO®EN je možné použiť pre všetky druhy stavieb v občianskej, priemyselnej aj bytovej výstavbe bez použitia mechanizmov. Vyskladaním uvedených prvkov a dobetónovaním vzniknutých rebier sa dosiahne dodatočne spriahnutie prvkov do monolitickej železobetónovej trámovej konštrukcie. Stropný systém PREMACO®EN je spriahnutý stropný systém, ktorý pozostáva z trámov a vložiek: stropné tvárnice ST20, ST25, UH19

tvárnice s jednou (UH19) resp. štyrmi (ST20, ST25) priebežnými dutinami vyrobené z obyčajného betónu debniace platne DP70  bezdutinové vložky vyrobené z obyčajného betónu

stropné trámy EN tyčové nosné prvky malého prierezu, ktorého spodný pás je vyrobený zo železového betónu C25/30 s vloženým priehradovým nosníkom

Výhody stropného systému

nízka spotreba betónu, možnosť previazania s monolitickým betónom, dobrá priľnavosť omietky
vysoká únosnosť stropu, malá vlastná hmotnosť, jednoduchá montáž bez použitia mechanizmov
rýchlosť a presnosť kladenia, rovný podhľad a plochy bez potreby debnenia

 •  
 •  
 
1.26

strecha - krov - drevená trámová konštrukcia, podkrovný úložný priestor

 •  
 •  

 

1.27

strecha - krytina BRAMAC Klasic Protector ( farba podľa vlastného výberu )

 •  
 •  
 
1.28

strecha - krytina BRAMAC Tegalit Protector, Adria, Rímska škrídla

 
 •  

 

1.29

strecha - strešné doplnky - dažďové žľaby a zvody SATJAM NIAGARA, vysoko difúzna dotyková fólia TYVEK, alebo BRAMAC štandard, odvetranie kanalizácie, strešné výlezové okno

 •  
 •  

 

1.30

strecha - presahy strechy - ˝ priznaným krovom ˝ viditeľné časti krovu a podhľady sú napustené 3 vrstvovou skladbou fínskej lazúry a laku ( Finkolora )

 •  
 •  

 

1.31

strecha - podhľady - podbitie koncov krovov, debnenie ( OSB dosky 15 mm )

 •  
 •  

 

1.32

garáž / suché státie - prestrešenie( ( škrídľa, alebo plech )  a stĺpové nosné konštrukcie 

POZOR ! pre verziu Standard Line a Premium Line realizácia možná za príplatok !

 
 •  

 

1.33

komín - komínový systém TUMA Therm 200 na tuhé palivo

 •  
 •  
 
1.34

komín - komínový systém SCHIEDEL Absolut 200 na tuhé palivo

 
 •  

 

2 HD - HOLODOM      
2.1

okná a vchodové dvere ( značka podľa aktuálnej ponuky ) - stavebná šírka min. 70 mm, plast 3 sklo, 5 komora, biela/biela, Uw = 0,70 W/(m²K)

vchodové dvere výplň - podľa aktuálnej katalógovej ponuky ( cca 30 možností )

Profil je päť-komorový systém, ktorý sa vyznačuje dlhou životnosťou a výbornými technickými parametrami. Masívny rám a vhodne tvarovaná oceľ zabezpečuje veľmi dobrú statiku a zvyšuje pevnosť. Oproti ostatným 5-komorovým systémom má výhodu v dvoj-komorovom zváranom tesnení, ktorý zvyšuje tepelnú a akustickú izoláciu až o 50% a výrazne redukuje náklady na energie. Vďaka použitiu vysoko kvalitného PVC je jednoduchý na údržbu a umožňuje ho dlhodobo udržať v čistote. Jeho stabilnejší a pevnejší široko komorový plastový profil ponúka jednostranný a obojstranný dekor na prefarbenom plaste. Plastové okná v prevedení jednostranná exteriérová imitácia dreva cca 1 až 2 mm hrubú vrstvu farbeného (hnedého) plastu pod PMMA fóliou, a teda pri prípadnom poškrabaní vrchnej fólie s imitáciou dreva nevidno kontrastnú bielu farbu PVC (táto výhoda pri jednostrannej laminácii u mnohých profilov chýba).

Tento profil je vhodný pre všetky typy stavieb, novostavby, rekonštrukcie, rodinné či priemyselné objekty.

Profily sa vyznačujú farebnou stálosťou aj po niekoľkých rokoch používania. Len najlepšie plastové profily vystavené slnečnému žiareniu a iným atmosférickým činiteľom si udržia ideálne bielu farbu po mnoho rokov.

Parametre profilu

- stavebná hĺbka profilu-rámu 70 mm, krídla 89 mm
- koeficient prestupu tepla profilu predstavuje Uw = 0,70 W/(m²K)
- moderné kovanie WinkHaus AutoPilot
- vysokokvalitné tesnenie so zapamätaním tvaru
- parametre akustickej izolácie sú triedy 2 a okná odhlučnia až o 33 dB

 •  

 

 
2.2

okná a vchodové dvere - SALAMANDER / BRÜGMANN bluEvolution 82, 3 sklo, 6 -7 komora, biela/biela, Uw = 0,67 W/(m2K)

vchodové dvere výplňPERITO rada klasické ENTRYHPLBASIC

BluEvolution 82 predstavuje najnovšiu generáciu izolačných okien a spája inovatívne technológie, ktoré zabezpečujú najlepšie tepelno – izolačné parametre, vhodné aj pre pasívne domy. 6-komorová konštrukcia so stavebnou hĺbkou 82 mm a sofistikované tesniace technológie, zaručujú optimálnu izoláciu a najlepšiu energetickú účinnosť BluEvolution 82.

Kvalitné tesnenie zvyšuje tepelnú a zvukovú izoláciu proti nepriaznivým podmienkam počasia.
Táto generácia systému BluEvolution 82 ponúka optimálne izolačné vlastnosti zo zasklením až 52 mm.
Použitím špeciálnej zasklievacej lišty sa zvýši hrúbka zasklenia až na 54 mm.
Jeho izolačné vlastnosti na úrovni Uw=0,77 W/m?K (v systéme MD) sú aktuálne neprekonateľné ani profilovými systémami výrazne vyšších cenových kategórií.
BluEvolution 82 je dokonalá voľba pre stavebníkov a investorov, ktorí stavajú, alebo rekonštruujú dom a chcú pri rozumnej výške investície dosiahnuť maximálnu úsporu energií unikajúcich výplňami stavebných otvorov.

Koeficient prestupu tepla Uf = 1.0 W/m?K zabezpečí klimatickú ochranu, energetickú hospodárnosť aj ochranu životného prostredia. Ušetriť náklady na vykurovanie by chcel každý. Vzhľadom na extrémne dobrú tepelnú izoláciu bluEvolution 82 potrebujete podstatne nižšiu spotrebu energie na vykurovanie Vášho bytu či domu. Tým sa šetria prírodné zdroje a zmenšuje sa podiel škodlivého CO2 v ovzduší. 

Likvidácia a materiálová recyklácia všetkých okenných profilov tvorí uzavretý recyklačný kruh. Bezvýhradnou ekologickou výhodou plastu a ocele je, že všetky časti profilového systému bluEvolution 82 sú 100%-tne recyklovateľné.

 
 •  

 

2.3

vonkajšie parapety - pozinkovaný plech 0,8-1 mm ( biela farba ) 

vnútorné parapety - plast, drevotrieska ( biela farba )                                    

 •  
 •  

 

2.4

okenné doplnky - žalúzie, okenné sieťky proti hmyzu

 
 •  

 

2.5

podlaha - hydroizolácia vodorovnej plochy proti tlakovému priesaku vody,

1 vrstva natavenia asfaltovej lepenky Hydrobit V 60 S 42 H, alebo V 60 S 35 + 1 vrstva tekutá lepenka SIGA + hĺbková penetrácia SIGA

 •  

 

 

2.6

podlaha - hydroizolácia vodorovnej plochy - protiradónová vrstva lepenka AIP FOALBIT Al S40

 
 •  

 

2.7

podlaha - podlahová izolácia podlahový EPS 150S, 100 mm, deliaca PE fólia

 •  
 •  

 

2.8

podlaha - cementový poter hrúbky min. 50 mm vhodný pre podlahové elektrické vykurovanie

zloženie: Cemix C30, cement, štrk, voda, plastifikátor Den Braven, polypropylénove (PP) vlákna

 •  

 

 

2.9

podlaha - samonivelačný anhydridový podlahový poter cca 4,5 cm BAUMIT Alpha 3000

 

 •  

 

2.10

zvislé steny - interiérové vápenno - cementové ručne spracované alebo strojové omietky zrnitosť 0,8 mm PCI Pecicret® HK 02, Baumit MPI 25 s upevňovacími doplnkami a celoplošné spevnenie presieťkovaním VERTEX R 117

 •  
 •  

 

2.11

strop - stropný závesný SDK ( sadrokartón ) systém 12,5 mm, tmel, brúsenie

 •  
 •  

 

2.12

strop - stropný výlez - sťahovací AL rebrík FAKRO LWK zateplený

 •  

 

 
2.13

strop - stropný výlez - sťahovací AL rebrík s dodatočnou izoláciou FAKRO LWS IZ

 
 •  

 

2.14

strop - stropná tepelná minerálna izolácia 30 cm ISOVER Domo Comfort,alebo DEKWOOL G 035r, prípadne iná značka ( súčiniteľ prechodu tepla musí byť stále rovnaký )  fólia - parozábrana

( prízemná stavba, alebo 2 NP )

 •  
 •  

 

2.15

strop - stropná tepelnoizolačná, zvukotesná, samonosná, pochôdzna, pevná emulzia EKOSTYREN hrúbka 7 cm

 
 •  

 

2.16

strop - podkrovný pochôdzny ( ukladací ) priestor - OSB 18 mm PD konštrukcia hrúbky, plocha cca 35 m2 ( v prípade potreby za príplatok je možná pokládka väčšej plochy )

 •  
 •  
 
2.17

zvislé steny - interiérová celoplošná maľba 2x biela JUPOL Classic ( iná farba za príplatok )

 •  
 •  

 

2.18

siete - elektroinštalácia - kompletné vnútorné rozvody, zásuvky a vypínače LEGRAND NILOÉ, 3x SAT, 3x Internet, domová rozvodová skriňa ( ističe ), každá miestnosť  3x zásuvka, obývačka a kuchyňa 8x zásuvka, kábel CYKY-J 5x2,5 medený, koaxiál YWDX 75-4,8, K-1000, vodič HDTV-U6 (CY), hlavná rozvodová skriňa, ističe a prúdové chrániče ( značka podľa aktuálnej ponuky ), zvodič prepätia

 •  
 •  

 

2.19

siete - svetlovod - svetelný tubus pre priestory chodby, kúpeľne SOLATUBE

 
 •  

 

2.20

siete - bleskozvod - montáž a napojenie

 •  
 •  

 

2.21

siete - revízna správa bleskozvod, revízna správa elektroinštalácia, tlaková skúška vodoinštalácia, revízna správa el. podlahové kúrenie

 •  
 •  

 

2.22

siete - inteligentná elektroinštalácia ( individuálna projekcia )

 
 •  

 

2.23

siete - vodoinštalácia - hrubé vodovodné vnútorné rozvody PPR plast  pre teplú a studenú vodu, odvetrávací kanalizačný vývod so strešnou odvetrávaciou škridlou, záhradný ventil 2x

 •  
 •  

 

2.24

siete - vykurovací systém - elektrické úsporné podlahové odporové kúrenie FÉNIX TFT, dotykové termostaty do každej obytnej miestnosti ( stavba cca 6 - 7 ks )

 •  
 •  

 

2.25

siete - vykurovanie plyn - podlahové teplovodné, kotol + rozvody BUDERUS

   

 

2.26

fasáda - vonkajšia fasádna silikónová omietka šúchaná zrnitosť 1,5 mm  ( 700 odtieňov farieb k výberu ), BASF PCI Multicret DUOBASF PCI Multigrund PGUBASF PCI Multiputz ZS 1,5

 •  
 •  

 

2.27

fasáda - vonkajšia soklová omietka mozaika - marmolit BASF PCI Multiputz MP

 
 •  

 

2.28

fasáda - fasádne obklady ( kameň ... ) podľa vlastného výberu

 
 •  

 

2.29

fasáda - fasádna tepelnoizolačná vrstva EPS 70 F hrúbka min. 150 mm

Nová norma (STN 730540-2:2013)

 •  
 •  
 
2.30

fasáda - fasádna tepelnoizolačná vrstva - EPS ISOVER Greywall hrúbka min. 120 mm ( v prípade Premium Line + príplatok 4 €/m2 )

Nová norma (STN 730540-2:2013)

 

 •  

 

2.31

fasáda - fasádna tepelnoizolačná vrstva - KNAUF Nobasil FKD S, hr. 140 mm ( v prípade Premium Line + príplatok 8 € /m2 )

 
 •  

 

3 DK - DOM NA KĽÚČ  

 

 

3.1

krb - krbový systém, krbová vložka ( podľa vlastného výberu do 800,00 EUR = 9 – 14 KW ) + výstavba krbu, krbovej vložky, hrubá výstavba krbovej jednotky podľa platných noriem, konečná úprava krbovej steny - interiérová omietka + farba, betonáž betónovej pätky pod krbový podstavec, realizácia a montáž systému pre externý prívod vzduchu, Thermoklim kanalizačná jednotka pre prívod vzduchu vrátane príslušenstva, stojan pre krbovú vložku, žiaruvzdorné dosky EK 03, 50 mm, 30 mm, spojovací materiál ( žiaruvzdorné lepidlo a komponenty ), teplovzdušné mriežky 60x30 cm ( farba podľa vlastného výberu ), materiál pre povrchovú úpravu krbovej steny ( omietka, sieť, rohovníky ... )

 

 •  

 

3.2

krb - teplovzdušné rozvody od krbu

   

 

3.3

siete - svietidlá montáž, kabeláž pre domáce kino, PC, reproduktory ...

 
 •  

 

3.4

siete - vonkajšia SAT a Internet anténa - montáž a zapojenie

 
 •  

 

3.5

siete - elektrický zásobník na ohrev vody TUV zn. DRAŽICE OKCE 160 = 152 l čistý objem

 •  
 •  

 

3.6

siete - el. ventilátor, alebo vetrací kanalizačný otvor do WC, špajze, TM ( v prípade ak nie je okno )

 •  
 •  

 

3.7

podlaha - laminátová podlaha click systém hr. min. 8 mm značky EGGER 8/31 Classic, prechodové a rohové lišty, podložka pod laminátovú podlahu ( v cene 1 m2 do 10,- EUR )

 •  
 •  

 

3.8 podlaha - keramické dlažby - WC, zádverie, technická miestnosť, špajza, kuchyňa ( podľa vlastného výberu u nášho dodávateľa v cene 1 m2 do 15,- EUR )
 •  
 •  

 

3.9

sanita - WC systém Geberit,, realizácia pokladačských prác vrátane penetrácie podkladu a konečnej úpravy ( špárovanie ), dlažba kuchyňa, predsieň, špajza, technická miestnosť vrátane soklovej časti do výšky 10 cm ( 10,- EUR/m2 ), dlažba a obklad samostatného WC do výšky cca 130 cm vrátane parapetnej časti okna ( 15,- EUR/m2 ), dlažba a obklad kúpeľňa do výšky stropu vrátane obkladu obmurovky vane a sprchového kútu ( 15,- EUR/m2 ), WC modul ( WC misa, sedátko, ovládacie tlačítko do 150,- EUR/ks ), sprchový kút 90x90 cm ( bez vaničky ) vrátane kanalizačnej mriežky ( do 200,- EUR/ks ), vaňa akrylátová rohová (160x70 cm ) alebo rovná ( do 150,- EUR/ks ), kúpeľňa - umývadlová batéria, vaňová batéria, sprchová batéria, sprchový set ( spolu do 200,- EUR ), samostatné WC - umývadlová batéria ( do 40,- EUR/ks ), inštalácia a montáž všetkých batérii a armatúr vrátane doplnkov, inštalácia a montáž pripojovacích ventilov pre práčku.

 •  
 •  

 

3.10 sanitárne doplnky - skrine pod umývadlá, rebríkové radiátory do kúpeľní, zrkadlo do kúpeľne a WC, sprchový kút z lepeného skla, farebné podsvietenie do kúpeľne ( modré, červené ... ), chrómové batérie, bidet, držiaky a iné doplnky do sanity
 •  
 •  

 

3.11 spotrebiče - dodávka a montáž elektrospotrebičov BOSCH ( vstavaná mikrovlnová rúra, vstavaný gril, vstavaná chladnička s mrazničkou, sklo keramická varná doska, vinotéka na 16 fliaš, nerez digestor, pračka a sušička prádla, umývačka riadu  LED bodové svietidlá - obývačka s kuchyňou 12x, sanita 8x  
 •  

 

3.12 schodisko - konečná úprava drevená pokládka a drevené zábradlie masív ( platí v prípade 2 NP )
 •  
 •  

 

3.13 interiér - obklad z dekoračného kameňa, alebo dreva časti obývačky a kuchyne  
 •  

 

3.14

interiér - interiérové dvere plné, alebo presklené - fóliové, viac farieb, s kovaním

( cena 1 ks = 200,- EUR ) 

 •  

 

 
3.15

interiér - interiérové dvere plné, alebo presklené - prírodné masívne drevo s kovaním

( cena 1 ks = 300,- EUR ) http://nari-nabytok.sk/

 
 •  

 

3.16 interiér - zárubne obložkové fóliové ( už v cene dverí ) http://nari-nabytok.sk/
 •  

 

 
3.17

interiér - zárubne obložkové prírodné masívne drevo ( už v cene dverí )

 

 
 •  

 

3.18

interiér - kuchynská linka - podľa výberu u nášho dodávateľa http://nari-nabytok.sk/ ( cena paušál 1 500,-. EUR )

 

 •  

 

3.19 exteriér - pokládka keramickej mrazuvzdornej dlažby na vstupné schody, schodovú plošinu, terasu ( do 10,- EUR/m2 ), kameninový obklad na nosné vonkajšie stĺpy pre radu Exklusive Line  ( podľa vlastného výberu od nášho dodávateľa KERAMIKA Sverepec )
 •  
 •  

 

4 Exteriér a doplnkové služby      
4.1 pripojenie stavby na miestne siete - vodovodná prípojka, elektrická prípojka s NN rozvodovou skriňou, pripojenie na kanalizáciu, vybudovanie a napojenie na septik, ČOV, napojenie zvodov okapového systému na kanalizáciu  
 •  
 
4.2 chodníky, palisády, obrubníky, dekoračný záhradný kameň      
4.3 pletivová ohrada PVC a pozink s podhrabovými doskami      
4.4 oporný múr, panelové a murované ohrady      
4.5 jednoduché betónové mosty a premostenia vodných tokov      
4.6 brány a ploty kované alebo podľa vlastného výberu      
4.7 altánky, pergoly, suché státia a garáže pre autá      
4.8 napojenie studne ˝ na kľúč ˝ - vŕtanie studne, napojenie na stavbu, tlakové čerpadlo a ponorné čerpadlo NORIA, filtračné zariadenie, poklop studne      

 

* v prípade žiadosti klienta o kombináciu stavebných prvkov, prípadne voľby iných alternatívnych možností ( napr. zmena dodávateľa keramických dlažieb, interiérových      

   dverí, podlahových krytín ... ), môže táto skutočnosť ovplyvniť konečnú cenu daného diela

* základné farby strešných krytín bez príplatku sú čierna, hnedá, tehlovo červená

* výber materiálov ako napr. dlažba, laminátová podlaha, vane, umývadlá, armatúry, interiérové dvere prebieha osobnou návštevou klienta u nášho dodávateľa KERAMIKA

   vo Sverepci , kde Vám pripravíme aj vizualizáciu sanity

* na žiadosť klienta možnosť kombinácie doplnkov vybavenia za doplatok