Realizácia ukončenia hrubých stavieb

Zbora pri Púchove 2015

 

Vieska pri Púchove 2015

 

Beluša/Podhorie 2015

 

Vieska - garáž 2016

  Realizácia   Realizácia