Beluša/Podhorie 2015 - dokončenie hrubej stavby 2015